Partner


Gemeente Nederweert


Website

www.nederweert.nl


Contact

Gemeente Nederweert

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Postadres
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

T. 0495-677 111
E. info@nederweert.nl

Gemeente Nederweert

Nederweert is een op ontwikkeling gerichte peel- en plattelandsgemeente waar de ruim 16.700 inwoners wonen in een weidse, verzorgde en duurzame omgeving. De kracht en de vitaliteit van de woonkernen zijn karakteristiek voor de identiteit van Nederweert. Ze maken de gemeente tot een aantrekkelijke, leefbare en zorgzame plaats. De natuurlijke basiskwaliteiten van Nederweert bieden kansen aan de plattelandseconomie, aan lokaal ondernemerschap en aan ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. Bovenlokale opgaven worden met enthousiasme in regionaal verband opgepakt .

Ambities en Kansen binnen Keyport 2020

Naast woningbouw, het centrum en bereikbaarheid, bepaalt het buitengebied voor een groot deel de kwalitatief hoogwaardige leefomgeving van Nederweert. De ingezette ambitieuze koers voor het buitengebied wordt proactief opgepakt en gestimuleerd. Zo participeert de gemeente actief in projecten ter verbetering en ontwikkeling van natuurelementen, betere ontsluiting van natuurgebieden, initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie (verbetering routestructuur wandel- en fietspaden) en de ontwikkeling van agrobusiness in landbouw ontwikkelingsgebieden (LOG’s). Nederweert zet daarnaast in op een extra aftakking van de A2 naar de N266 waardoor de regio beter bereikbaar wordt. De robuuste hoofdkern vertegenwoordigt de forensengemeente.

Ontwikkelingen

In de nabijheid van de kernen van Nederweert liggen een aantal hoogwaardige natuurgebieden waaronder Sarsven, De Banen en De Groote Peel. Daarnaast kent Nederweert de unieke situering aan de kanalenviersprong. De economische ontwikkeling van Nederweert is een afgeleide van haar positie in Midden-Limburg en haar ligging ten opzichte van Zuidoost-Brabant. De bereikbaarheid van Nederweert en het direct aan de autosnelweg A2 gelegen Bedrijvenpark Pannenweg bieden bedrijven optimale vestigingscondities en versterken daardoor mede de lokale en regionale economie.

 

Kengetallen gemeente Nederweert

Bewonersaantallen: 16.783 inwoners
Oppervlakte : 10.178 ha

Bedrijfsterreinen:
Pannenweg
www.pannenweg.nl

Zoek hier uw gewenste bedrijventerrein op

Onderwijsaanbod:
Citaverde college
Nederweert: 7 basisscholen

Bereikbaarheid: A2, N275, N266, N280

Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu