Partner


Gemeente Leudal


Website

www.leudal.nl


Contact

Gemeente Leudal

Bezoekadres
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

Postadres
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

T. 0475-85 90 00
F. 0475-85 99 22
E. Info@leudal.nl

 

Gemeente Leudal

Ondernemen in Leudal, de Tuin van Limburg

Midden in Limburg, tussen de steden Roermond en Weert en 45 km ten zuidoosten van Eindhoven, ligt de grote plattelandsgemeente Leudal. De centrale en strategische ligging in de Brainportregio Zuidoost-Nederland, grenzend aan België en dichtbij het Duitse Ruhrgebied maken Leudal tot een ideale vestigingsplaats voor bedrijven. Leudal bestaat uit 16 dorpen, telt bijna 37.000 inwoners en kent een uitgestrekt buitengebied en is met een oppervlakte van circa 165 km² één van de grootste gemeenten van Limburg. In Leudal is letterlijk ruimte om te ondernemen! Bijzonder is het grote natuurgebied het Leudal waaraan de gemeente haar naam ontleent. In Leudal is het goed wonen. Ieder dorp kent een bruisend verenigingsleven. Leudal heeft alles te bieden! Evenementen, prachtige natuur, cultuurhistorie en schitterende mogelijkheden om te fietsen, wandelen, paardrijden en golfen. Leudal wordt daarom ook wel de Tuin van Limburg genoemd!

Ambitie Leudal in Keyport2020

Agro

De transformatie van Bedrijventerrein Zevenellen in Haelen tot een Energie Transitie Park (ETP) draagt bij aan de doelstelling van het project Biobased Economy, zoals vastgelegd in de Economische Uitvoeringsagenda van Keyport2020. Keyport2020 is gevraagd deze ontwikkeling te ondersteunen, omdat deze transformatie bijdraagt aan een groenere samenleving en een duurzame economische ontwikkeling voor Zuidoost Nederland, twee doelstellingen van Keyport. Bovendien sluit het project aan op de triple helix aanpak. Samenwerkende ondernemers, de (regionale) overheid en kennisinstellingen slaan de handen ineen om het terrein om te bouwen tot een ETP. Door Keyport 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld om een ambitiedocument op te stellen. De doelstelling van het ambitiedocument is te komen tot een strategie voor de ontwikkeling van Zevenellen tot ETP en de aanzet tot een businesscase voor de transformatie van Zevenellen tot ETP. Ook zal het ambitiedocument worden gebruikt om bedrijven, die de potentie van ETP Zevenellen interessant vinden, over de streep te trekken zich te vestigen op Zevenellen.

Daarnaast zal bezien worden welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij Biobased Economy Limburg. Op initiatief van Liof is er een samenwerkingsconvenant Biobased Economy Limburg
getekend door Greenport Venlo, Chemelot, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg. Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt de samenwerking tussen deze vier partijen concreet vormgegeven, met als uiteindelijke doel meer bedrijvigheid, toename van het aantal banen en behoud van aanwezige kennis in de gehele Provincie, kortom een sterke Limburgse economie.

Zorg

Op het gebied van zorg is voor Leudal belangrijk de verkenning c.q. ontwikkeling van een Euregionaal kenniscentrum ouderen zorg in samenwerking met Proteion en Ciro. In de komende maanden zal het idee verder worden geconcretiseerd en besproken met potentiële partners. Er zal een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd worden waarvoor zorginstellingen in de regio worden uitgenodigd om mee te denken over de invulling van het project. Afhankelijk van de uitkomsten zal het idee verder worden uitgewerkt binnen de Keyport 2020 methodiek/werkwijze.

 

Kengetallen gemeente Leudal

Aantal inwoners: 36434

Bedrijfsterreinen:
Arenbos – Heythuysen
Windmolenbos – Haelen
Zevenellen – Haelen
Ittervoort - Ittervoort


Zoek hier uw gewenste bedrijventerrein op

Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu