Skip to main content

De droom van beide ondernemers Michael Vermeer en Twan Schellekens om de Fabriek van de Toekomst te bouwen, kwam in 2020 binnen handbereik door ondersteuning van de Provincie Limburg en Keyport. De vroegere showroom werd omgetoverd tot een waar Field Lab. Nu staan er een aantal interessante demonstratie opstellingen waarin robot armen samenwerken met zelfrijdende voertuigen in het logistieke proces.

“De meest recente uitbreiding is een cobot, waarmee mensen ook zelf aan de slag kunnen,” vertelt directeur Saskia van der Laak. Tijdens de opening op 15 april 2021 kreeg Field Lab Robotics van FME voorzitter Ineke Dezenjé-Hamming de officiële status van Smart Industry Field Lab uitgereikt.

Basis van het huidige Field Lab Robotics is de samenwerking tussen twee MKB ondernemingen, Robomotive en AGVR, die rond 2016 van start is gegaan. Samen ontvingen ze in hun gezamenlijke “showroom” diverse partijen om te laten zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is met robots en agv’s. Een greep uit de activiteiten die ondanks de Corona beperkingen toch hebben plaatsgevonden in de afgelopen maanden:

  • Bedrijven uit het robotica cluster hebben met elkaar en mogelijke klanten van gedachten gewisseld over de toegevoegde waarde van gezamenlijke profilering in de markt.
  • Een club van innovatieve komkommertelers uit Noord-Limburg heeft in het Field Lab inspiratie opgedaan. Volgende stap is het verkennen van gezamenlijke projecten met het GreenTechLab van Fontys Venlo.
  • MKB bedrijven hebben hun licht opgestoken over robotisering van logistieke processen, dat nog maar in de kinderschoenen staat.
  • Samen met het Technasium van RoerCollege Schöndeln werd een succesvolle start gemaakt met de Sumo Robo Championship, waarin leerlingen zelf robots ontwerpen en bouwen.
  • Field Lab Robotics is een van de 18 partners in het Europese Corosect project, waarin innovatie plaatsvindt rondom het actuele thema van insecten farms.
  • Zuyd Engineering heeft in 2021 alle eerstejaars studenten de eerste maanden van hun opleiding in teams aan het werk gezet om een voetbalrobot voor kinderen van de basisschool te ontwikkelen. Field Lab Robotics was opdrachtgever en jureerde tijdens de Zuyd Ball competitie.

Verbreding ambitie
Waar Field Lab Robotics zich in aanvang positioneerde als hét onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van industriële robotisering in Limburg, zal de ambitie voor de toekomst verder verbreed worden. De ambitie is om beslissers van ondernemingen in maakindustrie, logistiek, agri en zorg bewust te maken van de kansen die robotica, digitalisering en automatisering biedt voor de eigen organisatie. Niet alleen kansen voor de toekomst, maar ook hier en nu. Daarnaast bevorderen we kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie tussen bedrijven en kennisinstellingen. Last but not least staan onze deuren open voor het onderwijs. Wij helpen docenten graag om kinderen en jongeren op een leuke manier kennis te laten maken met robotica.

Uitbreiding fundament
Daarmee is Field Lab Robotics klaar om door te ontwikkelen naar de volgende fase. Waar nu nog twee MKB bedrijven de drijvende kracht achter het Lab zijn, is het voor de toekomst wenselijk dat er ook andere partijen die rol op zich gaan nemen. Daarmee wordt het Field Lab een echt onafhankelijk kenniscentrum met een brede basis. In dat kader wordt gekeken naar onderwijsinstellingen enerzijds en bedrijven anderzijds, terwijl regionale overheden een faciliterende rol zouden kunnen en moeten spelen. De komende maanden zal hierop dan ook de focus liggen.

Op de agenda
Verder staan voor de komende periode nog een interessant bedrijfsbezoek aan de DHL Campus in Beringe op de agenda, een 2-tal inspiratorials op de agenda en een Masterclass “Digitalisering & Robotisering; van strategisch belang voor maakbedrijven”. Meer weten of aanmelden? Kijk op www.fieldlabrobotics.com