Skip to main content

Al gezien? LimburgToekomstbestendig: het meerjaren programma van LIOF. Een mooie kans voor de innovatieve MKB ondernemer, die financiële steun zoekt voor zijn innovatieproject.

Maatschappelijke uitdagingen
Naast COVID-19 zijn de maatschappelijke uitdagingen groot. Denk aan digitalisering en toepassing van intelligente technologieën. Of aan efficiency en preventie in de zorg door data analyse en anders werken in de keten. Of in de Agrofood sector waar we verdere verschuiving zien naar eerlijk, gezond en milieuvriendelijk produceren van voedsel. Duurzaamheid is het sleutelwoord. In steeds meer markten en toepassingen. Van nieuwe energiebronnen tot efficiënt gebruik van grondstoffen.

En juist voor deze maatschappelijke vraagstukken biedt het LIOF drie instrumenten aan:

  • CollectiefProject: gericht op een eerste verkenning van en richting mogelijkheden. De hoogte van de bijdrage is maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.500.
  • AdviesProject: gericht op het toetsen van de haalbaarheid. De hoogte van de bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.500.
  • InnovatieProject: gericht op het ontwikkelen van een prototype. De hoogte van de bijdrage is maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

Succesvol aanvragen, met 50% Keyport bijdrage

Ben jij bezig met een nieuw product of proces dat een duidelijke bijdrage levert aan een maatschappelijke uitdaging? En ben je gevestigd in de Keyport regio? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de subsidie startfund fee van Keyport en financieren wij 50% van de aanvraagkosten voor. TRIAS helpt bij het opstellen van een succesvol projectplan! De eerste aanvraag mogelijkheden zijn er al in het eerste kwartaal van 2021.

Bel 077-3560100 of mail naar info@trias-subsidie.nl.