Skip to main content

Directeur Saskia van der Laak:

“Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. Dit biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren. Wij demonstreren wat er nu al geautomatiseerd en gerobotiseerd kan worden in de maakindustrie, logistiek, agribusiness en zorg. Haalbaar, maar ook betaalbaar!”

In het Field Lab laten verschillende partijen hun robots, AGV’s (Automatisch geleid voertuig), zelfsturende machines en intelligente software met elkaar samenwerken. Het slim combineren van bewezen technologie laat zien dat er al heel veel mogelijk is.

Saskia: “Noteer alvast 18 maart in je agenda: Ontdek wat jij kunt met digitalisering binnen je bedrijf en doe mee met de Keyport webinar: Introductie Succesvol Digitaliseren!

Foto: Field Lab Robotics

1e onderwijsproject van start: Robot Sumo Championship

Nog voordat het Field Lab officieel is geopend, ging het eerste onderwijsproject van start. Leerlingen van het Technasium van ROER College Schöndeln zijn in teams aan de slag om hun eigen Lego Sumo Robot te bouwen en te programmeren. Op 30 mei komen alle teams samen om met elkaar te strijden om de eretitel. Het Field Lab is “opdrachtgever” en levert twee juryleden.

Waarom kiezen voor robotisering? Vier redenen

  • Robotisering verhoogt de productiviteit: Een robot kan meer in minder tijd en maakt minder fouten. Met als beoogd resultaat dat klanten sneller en beter bediend worden.
  • Robotisering is een oplossing voor zwaar of vervelend werk: Een robot wordt niet moe en kan goed worden ingezet om saaie, repeterende handelingen uit te voeren.
  • Robotisering verhoogt de kwaliteit: Een robot maakt geen fouten. Intelligente zelflerende systemen voorkomen fouten en zorgen voor stuurinformatie (data) om de kwaliteit verder te verbeteren.
  • Robotisering kan een oplossing zijn voor het toenemende arbeidstekort: Nederland vergrijst, waardoor minder er mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Onderzoek naar digitalisering voedselvoorziening met insecten

Een ander project waar FLR bij is aangesloten is Corosect. Het Europese onderzoeksproject “Corosect“ is in januari 2021 van start gegaan. Field Lab Robotics is lid van het consortium van 18 Europese partijen. Saskia: “In de toekomst gaan we steeds meer insecten gebruiken in onze voedselvoorziening. Een groot gedeelte van de werkzaamheden gebeurt nu nog handmatig. Corosect introduceert gedigitaliseerde, geïntegreerde robot oplossingen voor alle ontwikkelingsstadia van insecten. “ Trekker van het project is de Universiteit Maastricht.

Field Lab Robotics

Hét kenniscentrum voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden als het gaat om industriële robotisering. Kloppend hart van het Field Lab is het Experience Center in Roermond. Dit eerste Limburgse Field Lab maakt deel uit van het landelijke netwerk van inmiddels zo’n 50 Smart Industry Field Labs.

Wil jij meer weten en deel uitmaken van onze community?

Word dan lid van Field Lab Robotics!