Skip to main content

“Een boude uitspraak, maar laat die maar eens even op je inwerken. Want het kan. Als we bij het meisje dat tegenover je een boterham zit te eten, nú het juiste zaadje weten te planten. Het zaadje dat de liefde voor wetenschap en technologie doet groeien.”

Dit zijn de eerste regels uit het voorwoord van de eindrapportage van Wetenschap en Technologie Onderwijs in Limburg. Een project dat in de regio Keyport al in 2014 van start ging. Vanuit het besef dat het nodig was; het zaadje voor wetenschap en techniek vroegtijdig planten. Projectleider Tessa Timmermans over de resultaten: “In de afgelopen periode zijn er in deze regio 76 scholen actief betrokken en 263 leerkrachten bijgeschoold. Onder andere door gerichte technische scholing op het Spark Tech Lab. Om kennis te maken met het regionale bedrijfsleven en de samenwerking met het onderwijs te stimuleren, organiseerden we bedrijfsbezoeken voor leerkrachten.”

Landelijke ambitie, regionaal realiseren
Al in 2013 tekenden bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers en werknemers, de regio’s en het Rijk, het Techniekpact. Met de ambitie om voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu en morgen op te leiden. “En deze ambitie staat nog steeds, “vervolgt Timmermans. “Het vertaalt zich in landelijke afspraken en acties in de regio’s. Want het zwaartepunt voor de uitvoering –  en de sleutel tot succes – ligt in de regio’s. Daarvan zijn wij in Limburg ons al jaren bewust. We investeren sinds 2015 dan ook heel doelgericht in Wetenschap & Technologie onderwijs in onze provincie. Eerst nog in drie aparte regio’s met verschillende projecten, maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen: onze kinderen klaarstomen voor de wereld van morgen met de juiste vaardigheden voor de banen van de toekomst. En dat in co-creatie en verbinding met belangrijke partners zoals scholen, bedrijven en overheden. Vanaf 2021 zijn de drie regio’s  samengegaan in dé netwerkorganisatie voor W&T in onze provincie: STEAM Limburg. Met 18 aangesloten schoolbesturen, die samen 340 basisscholen en 65.000 leerlingen vertegenwoordigen. Van hieruit kunnen we doorpakken! Binnenkort meer!

Meer weten?

Lees hier het hele rapport W&T Onderwijs in Limburg 2015-2021.
Titel: Samen planten we het zaadje voor de kennis van morgen

Of ga direct door naar:

  • Het interview met Leerkracht en Coördinator Hilda Teuwen (zie pag 24)
    “In W&T-onderwijs vinden maakkunde en samenwerken elkaar”
  • Het interview met Jack Peeters van Spark Tech Lab (pag 25/26)
    “We hebben voor elke leeftijd een workshop”
  • Het interview met Monique Princen van Tal Techniek (pag 27)
    “Techniek is niet vies en zwaar, maar uitdagend”