Skip to main content

Ben jij een mkb-ondernemer en wil je zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in je bedrijf versterken? Door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van je personeel? En de belemmeringen die je daarbij ervaart wegnemen? Dan kan de regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (ofwel: MKB Idee) iets voor jou zijn.

Een goed voorbeeld van hoe het kan werken is dat van ProfCore, Perfact Group, Soapbox en MeetTheYoungsters en hun project:

It’s a serious game!

Dit MKB idee werd vorig jaar beloond met een overheidssubsidie van 170.077 euro.

Projectleider Jos Meessen: “Doel van It’s a Serious Game is om de jonge generatie binnen het onderwijs te enthousiasmeren voor de nieuwe technische beroepen én eigen medewerkers op te leiden en te trainen. De bijdrage van MKB Idee is gebruikt om de tools te ontwikkelen. It’s a serious game bestaat uit een mobiele escape room, 3d-filmpjes van werkplekken in de techniek en een mini living lab (mini koelfabriek) met sensoren in een fysieke en virtuele variant. Klaar voor gebruik! En aan te vragen via  www.meettheyoungsters.nl/seriousgame

Over het MKB Idee

De achterliggende gedachte van deze regeling? Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen versterk je niet alleen de leercultuur. Je verhoogt ook de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De subsidie die vanuit MKB Idee wordt verstrekt is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking.

Voor wie?
MKB Idee is er alleen voor mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Minimaal 65% van alle partners in een samenwerkingsverband moet mkb-ondernemer zijn.

Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb-onderneming worden aangemerkt. Ook als die nog in oprichting is. Let wel, in de aanvraag moet duidelijk staan aangegeven welk type organisatie de aanvraag indient. Als subsidie wordt verleend, moet de aanvrager ingeschreven staan in het beroepsregister/handelsregister.

Landbouw- en visserijondernemingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 

Budget
Het totaal beschikbare budget voor 2020 is € 10 miljoen. Hiervan is ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen van kleine mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is. Kleine mkb-ondernemers hebben maximaal 50 fte in dienst en een omzet van niet meer dan € 10 miljoen per jaar.

Subsidiabele kosten
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele project gerelateerde kosten. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen staan omschreven in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies. Het moet in ieder geval gaan om alle redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Btw komt niet voor subsidie in aanmerking.

Voorwaarden
Voor MKB Idee gelden voorwaarden en richtlijnen.
Lees meer over de voorwaarden voor rangschikking.
Lees meer over aanvullende voorwaarden en richtlijnen.

Aanvragen
Aanvragen kan vanaf 20 oktober 2020 tot 19 januari 2021 17.00 uur. Aanvragen die voor of na die periode binnenkomen worden afgewezen.

Uw aanvraag direct regelen

In de Staatscourantpublicatie van de regeling staat nu nog dat de aanvraagperiode sluit op 15 december 2020. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verlengt de aanvraagperiode echter tot 19 januari 2021 17.00 uur. Deze verlenging wordt naar verwachting in oktober 2020 gepubliceerd. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Na je aanvraag
Je hoort in het voorjaar van 2021 of je subsidie krijgt of niet.

Eerder aanvraag ingediend?
Heb je eerder een aanvraag ingediend voor MKB Idee? Ga naar mijn.rvo.nl voor het wijzigen of afronden van je aanvraag voor MKB Idee 2018 of MKB Idee 2019.