Skip to main content

Aan de slag met LIOF, LWV of Groene Economie Limburg

Limburgse ondernemers in het MKB krijgen praktische ondersteuning bij energiebesparing. Op het platform DEB (Duurzaam Energie Besparen) vind je een online hulpmiddel dat aangeeft welke besparingsmogelijkheden er zijn en hoe je die als ondernemer in praktijk kunt brengen. De te nemen maatregelen zijn uitgesplitst naar bedrijfstak. LWV en LIOF ondersteunen ondernemers bij het gebruik van het besparingsinstrument. Ook de stichting Groene Economie Limburg biedt hulp.