Skip to main content

Wil je ook aan de slag met duurzaamheid, maar weet je niet waar je moet beginnen? Ontbreekt het aan middelen, kennis en/of tijd om serieus aan de slag te gaan? Maak dan kennis met project ‘De verduurzamingskoers’ van SOW Sustainability.

Wil je ook aan de slag met duurzaamheid, maar weet je niet waar je moet beginnen? Ontbreekt het aan middelen, kennis en/of tijd om serieus aan de slag te gaan? Maak dan kennis met project ‘De verduurzamingskoers’ van SOW Sustainability.

Door alle vraagstukken die er liggen binnen het thema duurzaamheid zoals klimaatcrisis, energietransitie, omschakeling naar een meer circulaire economie maar ook aan sociale uitdagingen rond diversiteit en inclusie, armoedebestrijding en de gezondheidszorg zien ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer. Terwijl het bedrijfsleven, en in het bijzonder het MKB, juist een grote rol kan spelen, omdat zij de benodigde innovatiekracht, snelheid en mensen hebben om de transitie te versnellen.

Het project ‘De verduurzamingskoers’ helpt hierbij door meerdere middelgrote bedrijven samen te brengen en gelijktijdig te laten starten met het verduurzamen van de eigen organisatie. Door het traject gelijktijdig met meerdere bedrijven te starten kan tijd, input, kennis, investering en expertise met en tussen de deelnemende partijen worden gedeeld.

Duurzaamheidsexperts ondersteunen daarbij in bedrijfsbrede inspiratie workshops  en trainingen en gezamenlijke duurzaamheidsstrategie sessies. Ook zullen de ondernemers 1:1 feedback en ondersteuning krijgen bij implementatie. “Wat we na afloop vaak horen van ondernemers is dat dit traject het thema duurzaamheid heel tastbaar en concreet heeft gemaakt voor hun organisatie en vooral ook hun medewerkers” geeft Mirjam van Laarhoven van SOW Sustainability aan.

De verduurzamingskoers bestaat hierbij uit drie fasen:

  1. De introductiefase
    waarbij deelnemers van de bedrijven zelf aan de slag gaan met hun collega’s en zich laten inspireren door de duurzaamheidsexperts. In deze fase maken medewerkers van de individuele bedrijven ook kennis met duurzaamheid door middel van een digitale en interactieve introductiecursus (deelname door medewerkers op basis van vrijwilligheid).
  2. Fase duurzaamheidsstrategiecreatie
    waarbij de deelnemende bedrijven in teamverband tijdens gezamenlijke workshops onder begeleiding van ervaren facilitators aan de slag gaan met het bepalen, meetbaar maken en planmatig inrichten van de eigen duurzaamheidsstrategie.
  3. Fase implementatie
    waarbij we van praten naar plannen en daadwerkelijk doen gaan. Hierbij ondersteunen duurzaamheidsexperts de ondernemers en hun eigen ambassadeursteams bij de eerste implementatiestappen tijdens workshops en ook tijdens 1:1 begeleiding binnen de onderneming zelf.

Voor wie?
De komende 24 maanden worden 4 rondes gestart. De eerste ronde richt zich op MKB-ondernemers met zo’n 40-100 medewerkers in bouw gerelateerde organisaties  (denk hierbij aan toeleveranciers van de sector in de breedste zin). Doorlooptijd van één traject komt effectief neer op zo’n 8 tot 12 maanden.

Cofinanciering
De Rabobank Limburg als ook de triple helix organisaties uit Limburg (Keyport, ESZL)  hebben zich  als co-financiers en aanjagers aan dit project verbonden.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met SOW Sustainability – www.sow-sustainability.com

Jacklien Quirijnen
06 25 38 47 14
jacklien@sow-sustainability.com