Skip to main content

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese wetgeving die bedrijven verplicht om uitgebreide informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties. Deze richtlijn breidt de bestaande verslagleggingsverplichtingen uit en heeft tot doel transparantie te vergroten en duurzaamheidsrapportage te standaardiseren binnen de Europese Unie. Bedrijven van aanzienlijke omvang moeten gedetailleerdere informatie verstrekken over onderwerpen zoals milieuprestaties, sociale aspecten, governance en diversiteit. De CSRD beoogt duurzaamheid op bedrijfsniveau te bevorderen en investeerders, belanghebbenden en beleidsmakers beter te informeren over de impact van bedrijven op duurzaamheidsgebied.

Deze nieuwe wetgeving heeft impact op alle ondernemers, groot en klein. Toch biedt het ook juist kansen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Jean-Paul Urlings van het Keyportproject Business Roadmaps heeft een zich in deze materie verdiept en een handreiking vol met stappenplannen, uitleg, en indicatoren opgesteld. Deze publicatie is gratis beschikbaar. Het enige wat er tegenover staat, is dat je het leest en daarna even tijd neemt om een terugkoppeling te geven aan Jean-Paul Urlings. Dat kan telefonisch, via een online video, of persoonlijk!

Heb je interesse?
Neem contact op met Jean-Paul Urlings.


Jean-Paul Urlings
M. 06-820 099 74
E. jpu@bizzdom.biz
I. https://implementationacademy.biz