Skip to main content

Samen op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg

De wereld verandert in hoog tempo. We staan met zijn allen voor grote maatschappelijke opgaven: het tot stand brengen van een samenleving die slimmer, duurzamer en gezonder is. Dit alles in de context van de milieudruk op de aarde, de toenemende schaarste van grondstoffen en de groeiende invloed van technologie. We moeten echt verandering teweegbrengen en we zijn ervan overtuigd dat het Limburgse bedrijfsleven oplossingen kan bieden.

LIOF wil op deze ‘Missie Limburg’ het voortouw nemen. Maar we kunnen het niet alleen: we hebben ondernemers en partners nodig om dit tot stand te brengen. Op deze missie zetten we in op vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Waar sta jij in deze transities? Vertel ons waar je mee bezig bent zodat we met onze kerninstrumenten advies, netwerk en financiering stappen kunnen zetten om maatschappelijke impact en economisch rendement te realiseren. Samen op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Wij vragen even je aandacht voor een enquête

Het invullen van deze enquête zal vijf minuten van je tijd in beslag nemen en is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen over de informatiebehoeften van ondernemers in Limburg. Zodat we je in de toekomst zo gericht en effectief mogelijk kunnen informeren.!

Enquête (5 minuten tijd)