Skip to main content

De agrarische sector heeft het zwaar. Regelgeving neemt toe en het aantal bedrijven neemt af. Keyport en Crossroads hebben de handen ineen geslagen, wat heeft geleid tot de start van Agrifood Actieprogramma: ‘De Productie Proeftuin’ van Nederland.

Doelstelling is om met minder bedrijven de bruto toegevoegde waarde te behouden of zelfs licht te vergroten. Dit vraagt om nieuwe technieken, de inzet van automatisering en robotisering en om andere ondernemersvaardigheden. Daarom is het goed dat het Rijk en de provincie in het veld op werkbezoek komt om te zoeken naar oplossingen en perspectief voor landbouw en natuur.

Op vrijdag 16 december gingen ambtenaren vanuit het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en vertegenwoordigers van provincie, waterschap en LLTB op werkbezoek bij innovatieve agrariërs in Weerterland. Bestuurders en agrariërs gingen in gesprek over een haalbaar toekomstperspectief. Hierbij werd al snel duidelijk dat de beoogde doelen alleen haalbaar zijn als overheden meer met elkaar samenwerken en gevoed worden met ervaringen vanuit de praktijk.

Het Economisch Actieprogramma Agrifood en de hierin benoemde strategische thema’s en projecten geeft een visie en aanpak op de nodige innovatierichtingen en fundamentele veranderingen in gedrag en regelgeving. Als de sector samenwerkt en investeert, liggen er mooie kansen voor dit regionale concept van de Productie Proeftuin.