Skip to main content

Donderdag 27 oktober jl, ruim 20 ondernemers zijn te gast bij Smurfit Kappa Roermond Papier. Een betere locatie voor een informatief ontbijt over het thema circulariteit, energietransitie en duurzaamheid is er niet. Smurfit Kappa is immers gevestigd op Willem-Alexander in Roermond.

Een bedrijventerrein dat hard op weg is om één van de meest circulaire, bestaande industrieterreinen van Nederland te worden. Met Smurfit Kappa Roermond Papier als koploper, ook binnen de Europese Smurfit Kappa Group. Wethouder Dirk Franssen is dan ook trots. Hij heet de deelnemers welkom, maakt melding van de werkgroep Duurzaamheid en Circulariteit van Parkmanagement Midden-Limburg en vertelt over start van de 3e minor Circulaire Economie waarbij studenten aan de slag gaan met de vraagstukken van de toekomst.

Gastheer Managing Director Wouter Lap neemt de aanwezige ondernemers vervolgens mee in het verhaal van Smurfit Kappa Roermond Papier. Daarbij zoomt hij in op duurzaamheidsthema’s als circulariteit, watergebruik en de energietransitie met als doel om 55% CO2 reductie te realiseren in 2030 en zelfs CO2 neutraal te worden vóór 2050.

“Een inspirerend voorbeeld van een ondernemer die voorop loopt, vindt Ton Hagelstein, programmamanager Keyport. “Aan ons – als netwerkorganisatie die in opdracht van de gemeente werkt aan het versterken van de regio – de taak om andere ondernemers te laten zien wat er al gebeurt op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. En om het aanbod dat er ligt en alle initiatieven die er zijn, goed te ontsluiten. Dat doen we onder de vlag van Circulaire Economie Limburg. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van een programma om dat verder te concretiseren. Tegelijkertijd dragen we bij aan concrete projecten en innovatie. Een voorbeeld is het project “Afval voor de een is grondstof voor de ander”. Met mooie spin-off zoals het inzamelen van koffiedrab voor de kweek van oesterzwammen, afval van keukenbladen dat geschikt is als grondstof voor asfalt en het collectief inzamelen van pallets voor hergebruik. Een ander initiatief tot slot was het organiseren van CIRCO tracks, een methodiek waarbij bedrijven uit de keten met elkaar nieuwe circulaire business modellen ontwikkelen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de bouw.”

Een ander initiatief tot slot is dat van Roger Kessels met Cycle Cargo. Hij introduceerde zijn groene initiatief, de fietskoerier! Ook inzetbaar op de bedrijventerreinen in Roermond.

Ik ga je verder helpen

Wil je in een persoonlijk gesprek ontdekken wat Keyport voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Ton Hagelstein

Programmamanager- & Secretaris Keyport
Jouw business developer voor: