Skip to main content

Limburg doet mee aan het INTERREG Europe project Regions4Food. Keyport en Crossroads zijn aangesloten bij Regions4Food met het gezamenlijke actieprogramma AgriFood. Het doel is om de relatie tussen Digitalisering en de Agro- en Voedsel-waardeketen te versterken. Door aan te sluiten bij dit project kunnen we de regio’s in Limburg blijven ontwikkelen tot de kopgroep van de Europese Innoverende AgriFood regio’s. 

Bij digitaliseren in de AgriFood sector draait het enerzijds om de digitalisering van processen. Denk dan aan sensoren, robotisering, tracking & tracing, precisie landbouw, just-in-time logistiek en gebruik van augmented reality. Anderzijds is het gebruik van Big Data ‘key’ voor verdere kennisontwikkeling, marktinformatie en management. In de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig.

Digital Innovation Hub: Hulp bij digitalisering
Uit het grote Europese INTERREG programma Regions4Food (R4F) is gebleken dat veel AgriFood ondernemers niet altijd weten waar ze kunnen aankloppen of dat ze anderszins een drempel ervaren om te innoveren. Om dat te doorbreken zijn er in Europa en in Nederland de afgelopen jaren een aantal Digital Innovation Hubs (DIH) opgericht. Bedoeld om de digitalisering in de AgriFood sector te stimuleren en te ondersteunen. Dat bleek een succes. Tijd om ervaringen met elkaar te delen.

Kennisdeling in Málaga
Op 28, 29 en 30 november kwamen de zeven aangesloten EU-AgriFood regio’s bij elkaar in Málaga. Tijdens een driedaags AgriFood symposium wordt actuele kennis en de nieuwste ontwikkelingen met elkaar gedeeld. Lead partner in het Regions4Food programma is het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling van regio Andalusië in Spanje. Ook Frankrijk, Finland, Italië, Hongarije en Bulgarije zijn vertegenwoordigd. Vanuit de Provincie Limburg neemt Hans Corsten de honneurs waar. Over zijn ervaring en bevindingen, een volgende keer meer!