Skip to main content

Op woensdag 28 juni organiseerden Keyport, Crossroads, ESZL, de Rabobank en SOW Sustainability, in het Rabobank Kenniscentrum in Herten, een inspiratiebijeenkomst voor het programma De Verduurzamingskoers van SOW Sustainability.

Door alle vraagstukken die er liggen binnen het thema duurzaamheid zoals de klimaatcrisis, energietransitie, het toenemend verlies aan biodiversiteit, omschakeling naar een meer circulaire economie maar ook sociale uitdagingen rond diversiteit en inclusie, armoedebestrijding, de woningnood, de groeiende kloof tussen rijk en arm en de gezondheidszorg zien ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer. Het zijn allemaal vraagstukken die vragen om een andere manier van ondernemen.

Maar waar begin je? Hoe pak je het aan? Hoe krijg je jouw medewerkers mee? Waar vind je de tijd, het geld en de middelen?

Jacklien Quirijnen en Tahnee Didderen van Sow Sustainability namen ons aan de hand van een aantal stellingen over de Sustainable Development Goals (SDG’s), over vrijwilligerswerk en over onze voedingsvoorkeuren mee in de wereld van verduurzaming en hoe je als mens al een verschil kan maken. Daarna lieten ze ons kennismaken met De Verduurzamingskoers, een praktijkgericht programma voor ondernemers die duurzaamheid willen integreren in hun bedrijfsvoering!

Het programma brengt ondernemers samen om gelijktijdig te starten met het verduurzamen van hun eigen organisatie. ‘Als deelnemer werk je aan jouw eigen verduurzamingsstrategie, maar door het traject gelijktijdig met meerdere bedrijven te starten kan tijd, input, kennis, investering en expertise met en tussen de deelnemende partijen worden gedeeld’ aldus Jacklien van Sow Sustainability. Dit alles wordt ondersteund door duurzaamheidsexperts die de deelnemers begeleiden en adviseren. De duurzaamheidsexperts ondersteunen daarbij in bedrijfsbrede inspiratie workshops  en trainingen en gezamenlijke duurzaamheidsstrategie sessies. Ook zullen de ondernemers 1:1 feedback en ondersteuning krijgen bij implementatie.

Na Jacklien en Tahnee kwam Hans Houtappels, CEO van Moonen Packaging, aan het woord. Hij doorliep samen met zijn medewerkers het programma in de coronaperiode en blikte terug op De Verduurzamingskoers en liet ons delen in zijn ervaringen.

‘Werken aan duurzaamheid is een filosofie, geen boardgame’ begon hij zijn verhaal, waarmee hij bedoelde dat het betrekken van medewerkers een absolute must is om van verduurzamen een succes te maken binnen je organisatie. ‘Naast het doen van het ‘goede’ is verduurzaming meer. De nieuwe generatie werknemers kiest niet meer zomaar voor jouw organisatie, je moet wel een purpose hebben. Daarnaast zit er wel degelijk ook een bedrijfsmatige gedachte achter het verduurzamen van je bedrijf. Tenslotte wordt wet- en regelgeving steeds strenger, wat leidt tot extra heffingen op je productieproces als je hier niet aan voldoet. Het lijkt een grote investering als je iedereen wil betrekken, maar de energie die vrijkomt bij een proces als de verduurzamingskoers is ongelooflijk’ vertelde Hans Houtappels vol enthousiasme.

De inspiratiesessie werd afgesloten met een borrel waarbij alle deelnemers nog even konden napraten en vragen konden stellen over het programma.


Het programma
De verduurzamingskoers bestaat uit drie fasen:

 1. De introductiefase
  waarbij deelnemers van de bedrijven zelf aan de slag gaan met hun collega’s en zich laten inspireren door de duurzaamheidsexperts. In deze fase maken medewerkers van de individuele bedrijven ook kennis met duurzaamheid door middel van een digitale en interactieve introductiecursus (deelname door medewerkers op basis van vrijwilligheid).
 2. Fase duurzaamheidsstrategiecreatie
  waarbij de deelnemende bedrijven in teamverband tijdens gezamenlijke workshops onder begeleiding van ervaren facilitators aan de slag gaan met het bepalen, meetbaar maken en planmatig inrichten van de eigen duurzaamheidsstrategie.
 3. Fase implementatie
  waarbij de bedrijven van praten naar plannen en daadwerkelijk doen gaan. Hierbij ondersteunen duurzaamheidsexperts de ondernemers en hun eigen ambassadeursteams bij de eerste implementatiestappen tijdens workshops en ook tijdens 1:1 begeleiding binnen de onderneming zelf.

Wat heel belangrijk is om te weten, is dat maatwerk mogelijk is.


Wat levert De Verduurzamingskoers uiteindelijk op?

Door deel te nemen aan De Verduurzamingskoers, creëer je waarde en heb je een voorsprong op je concurrentie. Je profiteert van de volgende voordelen:

 • Een concreet duurzaamheidsplan;
 • Verkleining van ondernemersrisico’s;
 • Voorsorteren op wetgeving;
 • Concurrentievoordeel (mits je snel begint);
 • Verhoogde marges;
 • Betere resource management;
 • Aantrekkelijk werkgeverschap.

Voor wie?
De Verduurzamingskoers richt zich primair op MKB-ondernemers met 50-150 medewerkers.
De doorlooptijd van het programma bedraagt ongeveer 8 tot 12 maanden.

Cofinanciering
De Rabobank Limburg als ook de triple helix organisaties uit Limburg (Keyport, ESZL en Crossroads)  hebben zich  als co-financiers en aanjagers aan dit project verbonden.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met SOW Sustainability – www.sow-sustainability.com

Jacklien Quirijnen
06 25 38 47 14
jacklien@sow-sustainability.com