Skip to main content

In Circulaire Economie Limburg (CEL) bundelen acht partners waaronder Keyport de krachten om de transitie naar circulair ondernemen bij het Limburgse MKB te stimuleren en versterken. Hiervoor hebben zij een bewustwordingsprogramma ontwikkeld dat zij actief uitrollen onder Limburgse ondernemers.

Ondanks de ambitieuze overheidsdoelstellingen die inzetten op een volledig circulaire economie in 2050, ontbreekt bij veel ondernemers het gevoel om daar iets mee te doen. Het ontbreekt hen veelal aan tijd en kennis over de kansen die circulaire bedrijfsmodellen bieden. Juist daar wil CEL het verschil in maken.

Kern van CEL is om de urgentie bij het MKB te vergroten en concrete ondersteuning bieden bij duurzamer ondernemen.

Circulair ondernemen, wat is het?
Bij circulair ondernemen draait het om efficiënter gebruik van grondstoffen, zoveel mogelijk gebruik maken van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen, het circulair ontwerpen van nieuwe producten en ontwikkelen van nieuwe, duurzame productiemethoden.

Circulair ondernemen valt of staat met samenwerking in de keten. Hier ligt de kracht van CEL. Door netwerken, expertise en initiatieven te bundelen, laagdrempelig kennis te bieden en bedrijven in verschillende ketens samen te brengen, ontstaan nieuwe duurzame business- en verdienmodellen die de circulaire economie van Limburg een boost geven.

Aanbod op basis van behoeften
Om te ontdekken wat MKB-ondernemers precies nodig hebben, gaan de CEL-partners het veld in om het gesprek aan te gaan. Op basis van knelpunten en behoeften gaat CEL de ondernemers wegwijs maken in het aanbod aan informatie, financieel advies en andere instrumenten. Het Limburgse MKB kan daarnaast kleinschalige en branchegerichte inspiratiesessies tegemoetzien, evenals workshops en innovatiecafés. Via o.a. podcasts worden succesverhalen gedeeld. Uitgangspunt van alle instrumenten is dat ze aansluiten bij de taal en de belangen van de ondernemers en laagdrempelig toegankelijk zijn.

Shift Limburg wegwijzer in duurzamer ondernemen
Het aanbod aan workshops, advies, informatie en nieuws van de samenwerkende organisaties is te vinden op de website shiftlimburg.nl. Ondernemers kunnen hier terecht voor een overzicht en voor deelname aan de diverse activiteiten.

CEL is een initiatief van: Provincie Limburg | LWV | Zuyd Hogeschool Lectoraat Innovatief Ondernemen | LIOF | LLTB | Crossroads | ESZL | Keyport