Skip to main content

19 oktober was de laatste dag van de CIRCO track van de beton industrie in Limburg. Tijd om de ideeën aan elkaar te pitchen: Een nieuwe productielijn voor secundaire grondstoffen en granulaten. Mallen maken uit modules, zodat ze geen 3 maar 50 keer gebruikt worden. Een databank voor gebruikte betonelementen. Een sensor voor efficiënte zuivering van hemelwater…”

“Een mooie opbrengst!” vindt Renske Cox. “Wat mij betreft zeker aanleiding voor een vervolg,” zegt deelnemer en bedrijfsleider Erik Houtappels van Theo Pouw secundaire grondstoffen. Theo Pouw was een van de gastlocaties tijdens de driedaagse workshop. Houtappels vervolgt: “ We hebben mooie afspraken met andere deelnemende bedrijven kunnen maken. Maar als we echt werk willen maken van 100 % circulaire oplossingen – en daar is nog een heleboel te winnen – dan zal ook de lokale overheid als opdrachtgever haar rol moeten pakken!”

Ook Ronald Bongers, hoofd bedrijfsbureau van deelnemer HOCO beton, wil aan de slag met de opbrengst uit de CIRCO Track: “Wij gaan de afvalberg aan houten mallen terugbrengen. Dat doen we door standaardisatie in die mallen aan te brengen. Bijkomend voordeel is dat we dan ook minder materiaal, zoals beton en cement, hoeven te gebruiken.”

Een CIRCO track is een driedaagse workshop die gaat over samenwerken in de keten en het ontwikkelen van nieuwe, circulaire verdienmodellen voor jouw bedrijf. Op dag drie maken de deelnemers de stap naar realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Daarbij kijken we naar de technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshops. We beoordelen de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact. En we denken na over hoe om te gaan met eventuele barrières.