Skip to main content

“Een circulaire economie heeft indrukwekkende economische, ecologische en sociale voordelen. Reden waarom Keyport vol inzet op het stimuleren van circulariteit, ofwel het niet verspillen van grondstoffen.” Dat maakt Gé Moonen, ambassadeur van Keyport en voorheen directeur-eigenaar van Moonen Packaging bekend tijdens de week van de circulaire economie.

Volgens Moonen zullen alle inwoners van onze regio ervan profiteren wanneer circulariteit in de regio Keyport in een stroomversnelling komt. “ Tegelijkertijd zullen we ook iedereen nodig hebben om het vliegwiel aan de gang te krijgen. Ik roep iedereen op om mee te denken en mee te doen!”

Drie O’s
Keyport wil de komende jaren een beweging op gang brengen onder zowel overheden, ondernemers en onderwijs. Er is ook samen met deze partijen nagedacht over het hoe van deze beweging. Moonen: “Tot nu toe waren circulariteitsinitiatieven vaak te weinig gebaseerd op betrokkenheid van deze drie O’s. Daar willen wij verandering in brengen, want anders gaat ‘t niet vliegen. Op deze manier denken we bovendien de vraag naar circulariteit bij een vierde doelgroep in de regio te vergroten: burgers en consumenten.”

Menselijk kapitaal
Danielle Twardy is senior onderzoeker circulaire economie aan Zuyd Hogeschool. Zij dacht de afgelopen maanden mee over de opzet van de beweging die Keyport wil losmaken. Circulaire economie biedt bedrijven nieuwe kansen maar roept ook vragen op rondom de aansluiting van bestaande businessmodellen. Twardy onderzoekt de circulaire economie vanuit business en human capital en stelt dat de circulariteitsopgave niet alleen over techniek gaat, maar ook over denken in kansen, samenwerken en consumentengedrag. Circulaire economie heeft daarnaast ook impact op medewerkers, competenties en de manier van werken.  “Dat is echt iets om mee te nemen als je wil dat circulariteit common sense wordt. Het vraagt om een nieuw perspectief op de regionale human capital agenda.”

Drie B’s
“Vast staat dat ‘t een beweging moet worden die draait om drie B’s: Bewustwording, Bekwaamheid en Bewijsvoering. We zien namelijk dat er op al deze terreinen nog flink veel winst te boeken is. Bij zowel bedrijven, overheden als het onderwijs. We willen de doelgroep prikkelen en bewijzen verzamelen voor circulariteit als randvoorwaarde en vliegwiel voor de regionale economie.”

Programmamanager
Het idee is dat een programmamanager, verbonden aan Keyport, in ieder geval de komende twee jaar aan de slag gaat met een Uitvoeringsprogramma. Verder denken we aan een regionaal innovatiefonds om veelbelovende initiatieven te ondersteunen. De mogelijkheden van financiële ondersteuning van de beweging worden op dit moment verkend.

Bron afbeelding: https://themasites.pbl.nl/o/circulaire-economie/