Skip to main content

Zuyd start Bijzonder Lectoraat Creatief en Circulair Ondernemen.
Met de ondertekening van een overeenkomst met Keyport heeft Zuyd Hogeschool op woensdag 21 juni officieel het Bijzonder Lectoraat Creatief en Circulair Ondernemen gelanceerd. Dat gebeurde tijdens een conferentie over circulariteit in onderwijs- en cultuurgebouw Ligne in Sittard, één van de locaties van Zuyd en thuishaven van het lectoraat.

Het lectoraat brengt onderzoekers, studenten, overheden, andere kennisinstellingen en bedrijven bij elkaar om te werken aan innovaties rond duurzaamheid, met name op het vlak van circulair ondernemen.

Foto 1 van 4 (Van links naar rechts): André Postema, Gé Moonen, Daniëlle Twardy, Ton Hagelstein, Dries Lodewijks.

Vorig jaar hebben we het plan gemaakt en uitgewerkt voor dit Bijzonder Lectoraat’, zegt lector Daniëlle Twardy. ‘Het past naadloos bij de ambities van Zuyd om bij te dragen aan een toekomstbestendige regio met de transitie naar een circulaire economie. Dat klinkt mooi en bedrijven en overheden willen heel graag de slag maken, maar ze weten vaak niet hoe. In het lectoraat bundelen we kennis en gaan we concrete vraagstukken behandelen op het gebied van circulair ondernemen. En vertalen naar concrete oplossingen. Laagdrempelig met interdisciplinaire samenwerking als rode draad.’

Zuyd Perron Circulair Weert
Officieus is het lectoraat al actief sinds februari van dit jaar en wel in Zuyd Perron Circulair Weert op het NS-station in deze stad. Een living lab waar docent-onderzoekers en studenten van Zuyd al werken aan de eerste vraagstukken. Een plek ook waar ondernemers, medewerkers van gemeenten en andere belangstellenden kunnen binnenlopen om informatie in te winnen over circulair ondernemen. ‘Perron Circulair heeft inderdaad een loketfunctie’, aldus Daniëlle Twardy. ‘Hier gaan we ook inspiratiesessies, exposities, lessen en netwerkbijeenkomsten houden en tastbare resultaten laten zien. Hier gaat circulariteit leven.’

Samen met Keyport
Een Bijzonder Lectoraat van een hogeschool wordt in de regel mede gefinancierd door een andere instelling of bedrijf. In dit geval is dat Keyport.

‘We zijn blij dat we samen met Keyport het nieuwe Bijzonder Lectoraat Creatief en Circulair Ondernemen hebben weten te ontwikkelen’, aldus André Postema die als voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd de overeenkomst ondertekende. ‘De start van dit lectoraat is een volgende stap in het proces om de circulaire economie daadwerkelijk te realiseren. We kijken ernaar uit de bedrijven, instellingen en overheden te ondersteunen om de circulaire ambities waar te maken.’

Gé Moonen, voorzitter Keyport: ‘Het bijzonder lectoraat circulair en creatief ondernemen zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van circulair ondernemen en draagt op die manier bij aan het vergroten van de innovatiekracht van bedrijven in de regio Keyport en helpt hen om nieuwe circulaire businessmodellen en technologieën te ontwikkelen.’


CONFERENTIE OVER CIRCULARITEIT

Circulaire gemeenten
Op woensdag 21 juni vond ook een conferentie over circulariteit plaats.  Manuel Gaertner presenteerde een eerste onderzoek van het Bijzonder Lectoraat waarvoor hij bij de 31 Limburgse gemeenten de huidige stand van zaken in de circulaire transitie peilde. De resultaten toonden meteen aan dat het lectoraat de handen vol krijgt: de gemeenten willen wel circulair worden, maar het ontbreekt ze aan kennis, daadkracht en een concreet beleidskader. Gunstige uitzondering is Venray en ook zijn er verschillende losse initiatieven en projecten, maar over het algemeen zijn gemeenten zoekende. ‘Terwijl ze een cruciale functie hebben met regelgeving ondersteuning van het mkb’, aldus de onderzoeker. ‘Met het lectoraat kunnen we partijen bij elkaar brengen om samen aan oplossingen te werken. De circulaire economie waait niet over.’

Praktijkgericht
Tijdens de conferentie met zo’n vijftig deelnemers van met name gemeenten en kennisinstellingen waren er nog twee presentaties. Inge van Roovert en Ruben Smeets van onderzoeksbureau PON&Telos presenteerden de SDG-monitor die een beeld geeft van de duurzaamheidsscore van elke Limburgse gemeente. Oprichtster Klaske Kruk van adviesbureau Circularities, eerder uitgeroepen tot circular hero, schetste een aantal praktijkvoorbeelden die meteen circulaire impact maken. Klaske: ‘Gemeenten kunnen een grote rol spelen in het toekomst bestendig maken van de regio door lokale bedrijven en inwoners te ondersteunen om circulaire stappen te nemen. Op het kennisplatform ‘de Verschilmakers’ kun je allerlei voorbeelden vinden.’

Platform
‘Dat is wat we graag laten zien’, zegt Daniëlle Twardy. ‘Vraagstukken uit de praktijk en oplossingen. Waarbij we zo breed mogelijk kijken vanuit verschillende disciplines. Bijvoorbeeld met input van andere academies van Zuyd waaronder de kunstacademie. Vandaar ook de naam van dit Bijzonder Lectoraat. Het is geen eiland, integendeel. Het is een platform voor verbinding van economische, technische en sociale aspecten van circulariteit.’