Skip to main content

Heersende trends zijn vooral kansen voor de ondernemer. Het is voor de moderne ondernemer dan ook wezenlijk om deze trends te kennen en herkennen. Supply Chain Valley speelde deze week tezamen met Keyport en Crossroads tijdens het Supply Chain Vally Agrofood Event in op deze trends en potentie voor ondernemers. Met inleidingen over rest- en nevenstromen, energietransitie naar waterstof, robotisering, regionaal voedselsysteem en digitalisering konden ondernemers de kracht van trends en anders denken in hun organisatie ervaren.

Wat zijn de heersende trends op dit moment? Welke trends vallen er op termijn te verwachten? En belangrijker nog: hoe kunnen ondernemers deze trends omzetten in kansen voor hun ondernemingen? Dat is kort samengevat de inhoud van het AgriFood Event. Doel van dit AgriFood Event was met name om ondernemers uit te nodigen tot het zoeken en vinden van kansen voor hun bedrijf zodat ze hun onderneming kunnen verbeteren en doelbewust uitbouwen.

Samenwerking
Supply Chain Valley AgriFood bouwt met Keyport en Crossroads aan een AgriFood Community 2.0. Vanuit het keten denken in de gehele keten willen deze partijen graag met anderen een bijdrage leveren en ondersteuning bieden aan oplossingen voor de uitdagingen in de gehele agrofood keten. We worden een “food breed” platform, met een view over de gehele keten en met het oog op de Euregio. In de AgriFood Community bieden we ondernemers de komende jaren een interessant programma aan dat ingaat op diverse actuele thema’s in de AgriFood keten.

Het startevent vond plaats bij Supply Chain Valley in Sevenum. In die ‘Valley’ langs de Greenportlane, wordt op initiatief van Jan Vostermans en Hans Corsten de AgriFood Community 2.0 ontplooid. Een plek waar een unieke overgang tussen de wereld van de landbouw, food, logistiek en het midden- en kleinbedrijf tot stand komt. Supply Chain Valley, Keyport en Crossroads fungeren als netwerkbeheerder en brengt hier bedrijven bij elkaar. Met de gedachte dat samenwerking ondernemers in staat stelt om gebruik te maken van elkaars kennis, maar ook elkaars kennissen.