Skip to main content

Op initiatief van Keyport & Crossroads Limburg zijn de gemeentelijke agrarische accountmanager uit uit Midden- en Noord-Limburg donderdag 16 februari samengekomen op de Brightlands Campus Greenport Venlo om kennis te maken, kennis op te doen en ervaringen te delen. We kijken terug op een zeer geslaagde middag onder leiding van Hans Corsten, accountmanager Agrifood bij Crossroads en Keyport.

De aanwezigen waren afkomstig van gemeenten Venlo, Mook en Middelaar, Nederweert, Horst ad Maas, Gennep, Bergen, Venray, Leudal, Peel en Maas en Weert. Daarnaast was er deelname vanuit FoodNL en Greenport Venlo.
De bijeenkomst werd geopend met een toelichting op het Economisch Actieprogramma Agrifood waarbij een beeld is geschetst van de (economische) omvang en diversiteit van het totale regionale Agrifoodcomplex en wat Keyport hierin voor ondernemers kan betekenen; zoals op het gebied van innovatie, ondernemersvaardigheden en verdienmodellen met perspectief.

Circulaire varkenshouderij
Eppo Timmer, sinds kort projectleider voor het provinciale project circulaire varkenshouderij, heeft in zijn presentatie de doelstelling gepresenteerd dat in 2030 er een circulaire veehouderij in Limburg is. Deze acteert in een gezonde leefomgeving en waarin op schaal van Noordwest Europa de veevoerkringloop, voor zover mogelijk, is gesloten. De varkenshouderij is van oudsher “de grootste tak van sport” binnen de Peel gemeenten. Bijdragen aan de vergroting van de circulariteit in de varkenshouderij kan juist in Keyport ontstaan en een bijdrage leveren aan een toekomst met veehouderij.

Behoeftes peilen
Deze bijeenkomst was mede op initiatief van Keyport gehouden. Hans Corsten sloot de startbijeenkomst af met een vragenronde om de behoeftes van de aanwezigen te peilen. We weten nu dat we op verzoek vanuit de gemeenten deze bijeenkomst vaker kunnen houden en welke thema’s dan ook aan bod moeten komen. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 2 juni op de Brightlands Campus in Venlo.