Skip to main content

Maak gebruik van beschikbare subsidiemogelijkheden!

Het is niet naïef om in te zetten op gelukkige werknemers. Gelukkige klanten krijg je door gelukkige werknemers. Werknemers worden gelukkig van een prettige werkomgeving, een goede samenwerking en waar ruimte is om ieders talent te benutten en zich voldoende te kunnen ontwikkelen. De praktijk en onderzoek wijzen uit dat door werkgeluk strategisch in te zetten, bedrijven en organisaties hiermee een aanzienlijke omzetgroei (25-30%) realiseren. Ook verhoogt de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk. Vitale en bevlogen werknemers verzuimen minder en blijven langer bij de organisatie.

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid
ZonMw heeft van de ministeries van SZW en VWS opdracht ontvangen om een subsidieprogramma op te zetten op het gebied van mentale vitaliteit van werkenden. Het doel van dit programma is om de mentale vitaliteit van werkenden blijvend te versterken.

Mentale vitaliteit
Onder mentale vitaliteit verstaan we; je geestelijk sterk en fit voelen, beschikken over veel energie, grote veerkracht en veel doorzettingsvermogen. Mentale vitaliteit is een belangrijke voorwaarde om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven en je werk zo lang mogelijk te kunnen doen.

Groba
Groba is een kennisgedreven organisatie die sinds 1977 een pionier is in de ontwikkeling en productie van machines voor de kaasverwerkende industrie. Van oudsher is Groba een echt familiebedrijf, dat in de afgelopen jaren enorm gegroeid is en inmiddels wereldwijd actief in ruim 60 landen. Met deze snelle groei, de impact van de coronaperiode en de ambitie om zich verder te professionaliseren in duurzaam werkgeverschap heeft Groba zich eind 2022 ingeschreven voor de subsidiemogelijkheid van ZonMW. Groba begreep hoe belangrijk vitale en bevlogen werknemers zijn voor de organisatie en juist daarom maakte zij een jaar geleden de bewuste stap om te gaan investeren in het welzijn van de werknemers. En met succes! Het jaar 2023 staat bij Groba volledig in het teken staan van het vitaliteitsprogramma  “Van Data naar Daad”.

Innovatieve en integrale aanpak werkt!
2023 startte Groba dit traject op duurzame inzetbaarheid met een knallende kickstart. De afgelopen maanden is er ingezet op innovatieve interventies op het gebied van werkgeluk, mentale vitaliteit en inzetbaarheid. vanuit 3 niveaus; organisatie, team en individueel niveau. De interventies voor dit traject zijn afgestemd op de uitkomsten uit een wetenschappelijk onderzoek en nulmeting.

Kort gezegd heeft het binnen Groba veel kennis en inzicht gegeven over deze thema’s.
Het heeft eigenaarschap en regie op de loopbaan gestimuleerd, de creativiteit versterkt en heel belangrijk het leiderschap en de onderlinge verbinding binnen de organisatie vergroot.

Samenwerkingspartners
Voor dit traject heeft Groba een samenwerking gevonden met JECKX, een adviesorganisatie voor duurzaam werkgeverschap, werkgeluk en wellbeing. JECKX ondersteunt organisaties, managers & hun teams met een data-gedreven en mensgeoriënteerde aanpak om gezonde en vitale organisaties te creëren.

Deze aanpak is gericht op aantrekkelijk werkgeverschap door het vergroten van het werkgeluk en welzijn met als uitkomst; minder verloop, lager ziekteverzuim, hogere retentie, meer innovatie en groei van de organisatie. Met betrekking tot deze subsidiemogelijkheid heeft JECKX vanuit een amplitieve en integrale aanpak het programma voor Groba ontwikkeld. De uitvoering wordt geëvalueerd met actieonderzoek en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door EHERO. EHERO is een denktank en onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De missie van EHERO is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Dit doen zij door enerzijds kennis te ontwikkelen en anderzijds kennis te verspreiden. Alle ervaringen en opgedane kennis van dit traject wordt beschikbaar gesteld om zo ‘good practices’ op te leveren.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Maak gebruik van de nieuwe subsidiemogelijkheden!
Groba is een organisatie die altijd de samenwerking opzoekt. Zo zijn ze in het verleden ook in contact gekomen met Keyport, waar men voortdurend bezig is met verbinden van bedrijven uit de regio met het idee om met elkaar van gedachten wisselen, een kijkje in elkaars keuken nemen en uitdagingen samen op te pakken. Het succes van de samenwerking tussen Groba en JECKX en de mogelijkheden wil Groba delen met anderen. Daarom wijst Groba graag op de nieuwe subsidiemogelijkheden.

De subsidie van ZonMW is namelijk reeds verstreken maar er zijn nieuwe kansen om met een subsidie te investeren in duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Op dit moment zijn er voor organisaties gelukkig andere mogelijkheden, 2 daarvan brengen we graag onder de aandacht;

SLIM-subisie
Ben jij een MKB ondernemer en wil je investeren in de ontwikkeling van je medewerkers?
Dan kun je vanaf 1 september weer de SLIM-subsidie aanvragen. Met deze subsidie draagt de overheid bij aan het Leven Lang Ontwikkelen de norm maken, ook binnen MKB organisaties.
SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB.

MDIEU-subsidie
De MDIEU-subsidie is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het creëren van gezonde, betrokken en vitale medewerkers, waarmee ze duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Ook is deze regeling te gebruiken bij de inzet en ondersteuning van de RVU regeling
(Regeling Vervroegd Uittreden).

Ben je benieuwd hoe dit traject in de praktijk in zijn werk ging en wat de grootste verandering voor Groba was? Neem dan contact op met Cobianne Lodder, HR Manager bij Groba Cobianne.Lodder@groba.eu. Of ben je nieuwsgierig geworden hoe jij deze subsidie kunt aanvragen? Neem voor meer informatie contact op met Jolanda of Cynthia van JECKX via info@jeckx.nl